lørdag, juni 13, 2009

Kveldsstemning fra Ringerike


Dette er en sving av Storelva på Helgelandsmoen, en stund før den renner ut i Tyrifjorden.

Ingen kommentarer: